FANDOM


Set Pieces 4/4 (Bonus Stats) RefinediconRefined (Bonus Stats) Complete Set

20px

20px

20px

20px

Attackicon +(3)

Speedicon +(0)

Defenseicon +(5)

Healthicon +(0)

Attackicon +(5)

Speedicon +(0)

Defenseicon +(5)

Healthicon +(0)

Explorer

Armor Stats Refined Stats Crafted From Crafting Cost

Explorer Scarf

100px

Attackicon +4

Speedicon +0

Defenseicon -5

Healthicon +0

Attackicon +5

Speedicon +0

Defenseicon -5

Healthicon +0

200Wood

20Metal

Explorer Hat

100px

Attackicon +3

Speedicon +0

Defenseicon +17

Healthicon +17

Attackicon +4

Speedicon +0

Defenseicon +19

Healthicon +18

200Wood

20Metal

Explorer Shirt

100px

Attackicon +2

Speedicon +0

Defenseicon +19

Healthicon +16

Attackicon +3

Speedicon +0

Defenseicon +21

Healthicon +17

200Wood

20Metal

Explorer Sword

100px

Attackicon +26

Speedicon +1

Defenseicon +2

Healthicon +4

Attackicon +37

Speedicon +1

Defenseicon +3

Healthicon +6

200Wood

20Metal